Digitalizácia obecnej symboliky

Každá obec v rámci svojej prezentácie potrebuje publikovať, tlačiť a vydávať materiály obsahujúce obecné symboly - najčastejšie erb ako logo obce. Pri každom spracovaní takýchto materiálov sa, podľa skúseností, spracúva erb alebo iné symboly obce stále znova a znova. Samozrejme, že túto prácu si realizátori propagačných materiálov zaratávajú do konečnej ceny produktu. Naša spoločnosť Vám ponúka takéto spracovanie erbu, ktoré bude jednotné, jednorázové a vhodné pre všetky použitia: na pohľadnice, publikácie, propagačné materiály, atď.

Čo získate:

  • nástroj na dodržiavanie jednotného vizuálneho štýlu obce
  • jenoduché využitie v obecných tlačovinách a pod...
  • rýchly prístup k údajom
  • flexibilná elektronická form erbu
  • šetrenie času a finačných prostriedkov
Nascanovaný erb z pohľadnice pred spracovaním
Export erbu z vektorového formátu po digitalizácii
Produkt: CD s erbom vo všetkých potrebných formátoch PC a MAC pre farebnú aj čiernobielu realizáciu tlačovín a grafiky

Cena:

22 EURO + 20% DPH

Dodacia lehota:

1 týždeň od doručenia podkladov

Kontakt:

tel: 0910979977, mail: admin@blueatelier.biz